Dessa filmer togs fram premiäråret 2021 för Skulpturpark Ouroboros med stöd från:

Detta är vi!
Vi var mycket trötta o slutkörda när denna filmning gjordes. Hade knappt sovit någonting på en månad och hade fortfarande en månad med intensivt arbete framför oss för att hinna förberedde allt inför öppnandet av skulpturparken.
Men vi klarade det.
1 maj 2021 fick de första inbjudna gästerna på vår vernissage kliva genom ormen: Ouroboros!

Echset Margaretha Bäclund Johansson.

Filmen tog i februari vilket gör att det ser helt bedrövligt ut utanför. Så här ser det ut i normala fall vid cafeèt

Peter Skallström

Evalena Jönsson Lunde

Göran Löfwing

Sofia Gefyr

Mercedes Murat

Christian Johansson