Skapande Skola

Smedja Therese har i många år jobbat med Skapande Skola och nu även genom Västra Götalands Kulturkatalog.

Vi har tagit fram modeller/helhetskoncept som vi erbjuder skolor.


Vi har två varianter:

Obs: Dessa modeller är framtagen av Smedja Therese Ab och skyddas genom Upphovsrättslagen. Rättigheterna till design och utförande tillhör således Smedja Therese AB

1.Skapande Skola Smide på Skola


Varmsmide med barn och ungdomar
Med föreläsning, bildvisning och smide på skolan.

Tanken är att alla barn och unga ska ha rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levads villkor.

Dessa rader är hämtade från deras hemsida: www.kulturradet.se/skapande-skola/

Skapande Skola

har nu funnits i många år. Skolor har möjlighet att söka bidrag för att yrkesutövare inom kultur har aktiviteter med eleverna.

2. Skapande Skola smide + park


Varmsmide med barn och ungdomar
Med föreläsning, smide, visning av skulpturpark mm hemma hos oss.

Vad är då skapande skola?

Man kan även söka bidrag genom Västra Götalandsregionens: Kulturkatalogen Väst. (Smedjan i katalogen: Gammalt hantverk-Ny konstform)

För mer info och offert, kontakta smedjan så skickar vi hela modellen som vi erbjuder er.

Mail: Smedjatherese@hotmail.se

Mvh Therese & Niclas