Utsmyckning i kyrkomiljö

Några av de utsmyckningar vi gjort i kyrka och kyrkogård

Skissen


Utsmyckning och likaledes ett räcke till läktaren til Södra Kedums Kyrka.


Södra Kedums kyrka behövde förhöja sitt läktarräcke.

Vi frågade: Önskar ni en enkel upphöjning av något slag eller vill ni ha något extra? Tillexempel kan man göra som man ofta gjorde förr i kyrkorna; en bildberättelse.


Det ville de gärna då kyrkan förövrigt inte är så utsmyckad.

Det bestämdes att det skulle bli Maria bebådelse berättelsen.

Lite bilder under arbetet.....

Vi gör ofta jobb i historiskt känsliga byggnader.

Vi är mycket måna om att all form av montage görs med så lite åverkan som möjligt.

20200902_123952 (2)
20200901_112747 (2)
20200909_191944 (2)
20200921_165208
20200925_131444
20201007_083126
20201007_081859 (3)
20201007_081916 (3)
20201007_081929 (3)


Utsmyckning: Porten in.

 Minneslunden på Skara kyrkogård


20230213_111624
20230213_111649
20230213_111703
20230213_111736
20230213_111600

Uppdrag:

¤ En inbjudande port till minneslunden.                                                                                ¤ Samtidigt ska det vara en utsmyckning passande för kyrkogården.                           ¤ Ska även fungera att sätta både blomvaser och gravljus i den.                                    ¤ Så gott som underhållsfri.

 

Pelarna på vardera sida ger höjd åt utsmyckningen. De är fyllda med gamla borttagna gravstenar, som annars blivit grus.                                                                     Nu får de en ny funktion och de som stenarna restes för blir delaktiga i skulpturen.


Vi jobbar mycket med symbolik när vi gör olika jobb så även i detta fallet:

                                                                                                                                   

Pelare: Världsaxeln som både håller isär och förenar himmel & jord….

 

Högst upp på ”portarna” texten: För de släktled som gått före / och de som vilar på annan ort.

 

 

 Ur de två stora plåtarna har 10 blad skurits ut ur vardera plåtar.                             De utskurna bladen har sedan smitts så de blir som levade löv.                                              

Det bildar 20 blad på varje porthalvas fram och baksida. Ser du bara en sida av hela porten bildar även det 20 blad. 

                                       

Löv/blad: Förnyelse, hopp, uppståndelse…                                                                            Talet 20: Hela människan.

 

De utskurna bladen ska symbolisera de som inte finns kvar hos längre.                       Det tomrum som de efterlämnar. Men ändå syns de tydligt, då deras handlingar och minnen lever kvar. De ”levande” löven är vi som är kvar och kan vårda. Alla är vi del av en och samma plåt.

 

Sankta Helenas rabatt

Götene kyrkogård

Sankta Helena är Skövde och Götenes Helgon.

Helena eller Elin som hon även kallas var en rik och inflytelserik änka på 1100-talet. Hon ska ha bekostat Götene kyrka och under invigningen dräpts av sin svärsons släktingar. Detta som hämd för att hon beskylldes för att  anstiftat/beställt mordet på denne Magnus, som var hustrumisshandlare.......


Kontentan av en lång spännande berättelse:

Magnus fick vad han fötjänade och Helena helgonförklarades.


Motiven på denna rabatt-utsmyckning är hämtade ur Sankta Helenas berättelse.

Hon blev dräpt med ett svärd. (Det finger som i samband med detta höggs av, finns inne i kyrkan.)

Ros-motivet är från en av de gamla målningarna framme vid koret.

Den gula klängrosen som fått Helenas namn har nu växt upp i nätet mellan motiven.